Xin Xiang Shi Cheng Ge Wu Ting 心想事成歌舞厅 Pinyin Lyrics Su Yu Yang 宿羽阳

Pinyin Lyrics: Xin Xiang Shi Cheng Ge Wu Ting 心想事成歌舞厅 Su Yu Yang 宿羽阳

xin xiang shi cheng ge wu ting
心 想 事 成 歌 舞 厅
lang man yu zhou an wei ji
浪 漫 宇 宙 安 慰 剂
wo men dai lai yi han he mi mi
我 们 带 来 遗 憾 和 秘 密
cang zai hai di wei gei sha yu
藏 在 海 底 喂 给 鲨 鱼
xin xiang shi cheng ge wu ting
心 想 事 成 歌 舞 厅
he wo yi qi tiao yi qu
和 我 一 起 跳 一 曲
ni hong liu gei cheng shi he da yu
霓 虹 留 给 城 市 和 大 雨
wo you xing xing wo you xing xing
我 有 星 星 我 有 星 星
ni shuo ni jin ye hai que yi ge wen
你 说 你 今 夜 还 缺 一 个 吻
wan can que yi wan hun tun
晚 餐 缺 一 碗 馄 饨
que yi ge xiao mo shi ji de ai ren
缺 一 个 消 磨 世 纪 的 爱 人
que yin he fu guo ni de chun
缺 银 河 抚 过 你 的 唇
tian mi de gu dao le yuan de jie jie
甜 蜜 的 孤 岛 乐 园 的 姐 姐
qing gei wo yi ge hong se de wen
请 给 我 一 个 红 色 的 吻
dai ni qu cheng se xia gu de mi jing
带 你 去 橙 色 峡 谷 的 秘 境
na de jiu tian de xiang hua mi
那 的 酒 甜 得 像 花 蜜
xin xiang shi cheng ge wu ting
心 想 事 成 歌 舞 厅
lang man yu zhou an wei ji
浪 漫 宇 宙 安 慰 剂
wo men dai lai yi han he mi mi
我 们 带 来 遗 憾 和 秘 密
cang zai hai di wei gei sha yu
藏 在 海 底 喂 给 鲨 鱼
xin xiang shi cheng ge wu ting
心 想 事 成 歌 舞 厅
he wo yi qi tiao yi qu
和 我 一 起 跳 一 曲
ni hong liu gei cheng shi he da yu
霓 虹 留 给 城 市 和 大 雨
wo you xing xing wo you xing xing
我 有 星 星 我 有 星 星
ni shuo ni jin ye hai que yi ge wen
你 说 你 今 夜 还 缺 一 个 吻
wan can que yi wan hun tun
晚 餐 缺 一 碗 馄 饨
que yi ge xiao mo shi ji de ai ren
缺 一 个 消 磨 世 纪 的 爱 人
que yin he fu guo ni de chun
缺 银 河 抚 过 你 的 唇
tian mi de gu dao le yuan de jie jie
甜 蜜 的 孤 岛 乐 园 的 姐 姐
qing gei wo yi ge hong se de wen
请 给 我 一 个 红 色 的 吻
dai ni qu cheng se xia gu de mi jing
带 你 去 橙 色 峡 谷 的 秘 境
na de jiu tian de xiang hua mi
那 的 酒 甜 得 像 花 蜜
xin xiang shi cheng ge wu ting
心 想 事 成 歌 舞 厅
lang man yu zhou an wei ji
浪 漫 宇 宙 安 慰 剂
wo men dai lai yi han he mi mi
我 们 带 来 遗 憾 和 秘 密
cang zai hai di wei gei sha yu
藏 在 海 底 喂 给 鲨 鱼
kuai lai dao
快 来 到
xin xiang shi cheng ge wu ting
心 想 事 成 歌 舞 厅
he wo yi qi tiao yi qu
和 我 一 起 跳 一 曲
ni hong liu gei cheng shi he da yu
霓 虹 留 给 城 市 和 大 雨
wo you xing xing wo you xing xing
我 有 星 星 我 有 星 星
xin xiang shi cheng ge wu ting
心 想 事 成 歌 舞 厅
lang man yu zhou an wei ji
浪 漫 宇 宙 安 慰 剂
wo men dai lai yi han he mi mi
我 们 带 来 遗 憾 和 秘 密
cang zai hai di wei gei sha yu
藏 在 海 底 喂 给 鲨 鱼
kuai lai dao
快 来 到
xin xiang shi cheng ge wu ting
心 想 事 成 歌 舞 厅
he wo yi qi tiao yi qu
和 我 一 起 跳 一 曲
ni hong liu gei gu du he wan ju
霓 虹 留 给 孤 独 和 玩 具
wo you xing xing wo you xing xing
我 有 星 星 我 有 星 星

English Translate: Xin Xiang Shi Cheng Ge Wu Ting 心想事成歌舞厅 Su Yu Yang 宿羽阳

Wishful thinking cabaret
Romantic Cosmic Placebo
We bring regrets and secrets
Hidden at the bottom of the sea and fed to sharks
The Heart’s Desire Cabaret
Dance with me
Neon left to the city and heavy rain
I have the stars I have the stars
You say you’re missing a kiss tonight
A bowl of ravioli for dinner
Lack of a lover to spend the century
Lacking the Milky Way to caress your lips
Sweet sister of the lonely island paradise
Please give me a red kiss
Take you to the secret land of Orange Canyon
The wine there is sweet as nectar
Wishful thinking cabaret
Romantic cosmic placebo
We bring regrets and secrets
Hidden at the bottom of the sea and fed to sharks
The cabaret of the heart’s desire
Dance with me
Neon left to the city and heavy rain
I have the stars I have the stars
You say you’re missing a kiss tonight
A bowl of ravioli for dinner
Lack of a lover to spend the century
Lacking the Milky Way to caress your lips
Sweet sister of the lonely island paradise
Please give me a red kiss
Take you to the secret land of Orange Canyon
The wine there is sweet as nectar
Wishful thinking cabaret
Romantic cosmic placebo
We bring regrets and secrets
Hidden at the bottom of the sea and fed to the sharks
Come on down
The cabaret of your heart’s desire
Dance with me
Leave the neon to the city and the rain
I’ve got stars I’ve got stars
The dance hall where the heart wants to be
Romantic cosmic placebo
We bring regrets and secrets
Hidden at the bottom of the sea and fed to the sharks
Come on down
The cabaret of your heart’s desire
Dance with me
Neon left for solitude and toys
I’ve got stars I’ve got stars