Pinyin Lyrics 被风吹散的秋天 (Bei Feng Chui San De Qiu Tian) By Zhuang Hui Hui 庄辉辉

被风吹散的秋天 (Bei Feng Chui San De Qiu Tian) – Pinyin Lyrics Singer: Zhuang Hui Hui 庄辉辉Title: 被风吹散的秋天 (Bei Feng Chui San De Qiu Tian) luò yè děng lái fēng de shì yán hé chán mián落 叶 等 来 风 的 誓 言 和 缠 绵 ér wǒ què děng lái nǐ de bào qiàn而 我 … Read more