Pinyin Lyrics 情緒化 (Qing Xu Hua) By ycccc

情緒化 (Qing Xu Hua) – Pinyin Lyrics Singer: yccccTitle: 情緒化 (Qing Xu Hua) jié shù le ma huò hǔ shì ba結 束 了 嗎 或 許 是 吧dōu shì wǒ ya yuàn zuò shǎ guā都 是 我 呀 願 做 傻 瓜 diàn yǐng dōu fàng yìng de xì mǎ電 影 都 放 映 的 … Read more