Pinyin Lyrics 比拟 (Bi Ni) By Yusee

比拟 (Bi Ni) – Pinyin Lyrics Singer: YuseeTitle: 比拟 (Bi Ni) By Yusee xiàng zhǐ nì shuǐ de yú wàng le zěn me hū xī像 只 溺 水 的 鱼 忘 了 怎 么 呼 吸 suí zhe jì yì cháo xī màn màn chén rù le hái dǐ随 着 记 忆 潮 汐 慢 … Read more