Pinyin Lyrics 在夜裡 (Zai Ye Li) By Wu Zi Jian 吳子健, Orange 超級橘子

在夜裡 (Zai Ye Li) – Pinyin Lyrics Singer: Wu Zi Jian 吳子健, Orange 超級橘子Title: 在夜裡 (Zai Ye Li) zhè dà yǔ dīng dīng dīng zài qiāo dǎ zhù wǒ de xīn這 大 雨 叮 叮 叮 在 敲 打 著 我 的 心ér wǒ zài qīng qīng qīng qīng qīng shēng de shuō ài nǐ而 … Read more