Pinyin Lyrics 天空有淚雲先知 (Tian Kong You Lei Yun Xian Zhi) By Shi Er Zhi Ya 是二智呀

天空有淚雲先知 (Tian Kong You Lei Yun Xian Zhi) – Pinyin Lyrics Singer: Shi Er Zhi Ya 是二智呀Title: 天空有淚雲先知 (Tian Kong You Lei Yun Xian Zhi) wǎn fēng tú jìng shí chuī dòng fēng líng yù yán yòu zhǐ晚 風 途 徑 時 吹 動 風 鈴 欲 言 又 止wǒ zài yuè xià lín mó … Read more