Pinyin Lyrics 三国恋 (San Guo Lian) By Tank

三国恋 (San Guo Lian) – Pinyin Lyrics Singer: TankTitle: 三国恋 (San Guo Lian) jiāng jūn běi fāng cāng láng zhàn jù将 军 北 方 苍 狼 占 据 liù mǎ shí èr bīng六 马 十 二 兵 děng dài nǐ guāng lín等 待 你 光 临 hú qin sù shuō yīng yǒng shì jì胡 琴 … Read more