Pinyin Lyrics 一杯火焰 (Yi Bei Huo Yan) By INTO1

一杯火焰 (Yi Bei Huo Yan) By INTO1 – Pinyin Lyrics Singer: INTO1 Title: 一杯火焰 (Yi Bei Huo Yan) liú yǔ :刘 宇 : Yeah oh oh yeah Oh yeah wǒ yào xiàng yí shù guāng qù zhào liàng shì jiè我 要 像 一 束 光 去 照 亮 世 界 jín guǎn bèi wū yún … Read more