Pinyin Lyrics 光之少年 (Guang Zhi Shao Nian) By GALA

光之少年 (Guang Zhi Shao Nian) – Pinyin Lyrics Singer: GALATitle: 光之少年 (Guang Zhi Shao Nian) shì jiè hēi bái diān dǎo mò rì jiàng lín yù zhào世 界 黑 白 颠 倒 末 日 降 临 预 兆 shuí lái shǒu hù guāng míng zhì tiān huāng dì lǎo谁 来 守 护 光 明 至 … Read more