Pinyin Lyrics 忏悔录 (Chan Hui Lu) By KKECHO, Na Qi Wo Fu 那奇沃夫, DR1P

忏悔录 (Chan Hui Lu) – Pinyin Lyrics Singer: KKECHO, Na Qi Wo Fu 那奇沃夫, DR1PTitle: 忏悔录 (Chan Hui Lu) yeh backsetcut off my passive moodI realize itI wake up in morning and I summarizenà tiān tǎng zài dì shàng de shí hou wǒ jiù zài xiǎng那 天 躺 在 地 上 的 时 候 我 … Read more