Pinyin Lyrics 數到五 (Shu Dao Wu) By BY2

數到五 (Shu Dao Wu) – Pinyin Lyrics Singer: BY2Title: 數到五 (Shu Dao Wu) yǎn lèi ràng shì xian biàn de mó hu眼 淚 讓 視 線 變 的 模 糊huà miàn fàng yìng jié shù畫 面 放 映 結 束guài nǐ zǒu zhī hòu làn jù yě biàn dé hǎo kū怪 你 走 之 後 … Read more