Pinyin Lyrics 闊綽 (Kuo Chao) By A1 TRIP, Wei Han (魏晗), Wang Ri Cheng Jie 王日成杰

闊綽 (Kuo Chao) – Pinyin Lyrics Singer: A1 TRIP, Wei Han (魏晗), Wang Ri Cheng Jie 王日成杰Title: 闊綽 (Kuo Chao) céng jīng chū shǒu kuò chāo de ài qíng duì nǐ yí cì fù qīng曾 經 出 手 闊 綽 的 愛 情 對 你 一 次 付 清míng zhī bù dé shàn zhōng de … Read more