Qu Xiao Shu Ru 取消输入 Pinyin Lyrics Meng Fan Ming 孟凡明

Contents

Pinyin Lyrics: Qu Xiao Shu Ru 取消输入 Meng Fan Ming 孟凡明

zuo ci : wang shao zi
作 词 : 王 勺 子
zuo qu : meng fan ming
作 曲 : 孟 凡 明
( jiu jian pan li wo ai ni xu yao liu bu er dui bu qi xu yao qi bu )
( 九 键 盘 里 我 爱 你 需 要 六 步 而 对 不 起 需 要 七 步 )
zao an wan an shi gu ding hua shu
早 安 晚 安 是 固 定 话 术
qi shi zao yi jing xi guan gu du
其 实 早 已 经 习 惯 孤 独
ni de hui fu wo cuo wu jie du
你 的 回 复 我 错 误 解 读
jian dan de biao qing qi shi shi an fu
简 单 的 表 情 其 实 是 安 抚
hong se gan tan hao xuan gao jie shu
红 色 感 叹 号 宣 告 结 束
qi shi zao yi dan fang mian tui chu
其 实 早 已 单 方 面 退 出
zhong yu ming bai leng mo de tai du
终 于 明 白 冷 漠 的 态 度
bu shi mang lu zhi shi bu xiang hui fu
不 是 忙 碌 只 是 不 想 回 复
dui ni de xi huan yi jing qu xiao shu ru
对 你 的 喜 欢 已 经 取 消 输 入
zhen xin huan lai shi ni wu wei de tai du
真 心 换 来 是 你 无 谓 的 态 度
wo ai ni zhi xu yao jian pan liu bu
我 爱 你 只 需 要 键 盘 六 步
ni gei de da fu que duo zou le yi bu
你 给 的 答 复 却 多 走 了 一 步
liang qing xiang yue xu yao xin hao man ge chong zu
两 情 相 悦 需 要 信 号 满 格 充 足
yi jing shu ru de ? ru he shan chu
已 经 输 入 的 ? 如 何 删 除
wo xiang wo ying gai qu xiao guan zhu
我 想 我 应 该 取 消 关 注
bu zai qi pan ni de bu hui yi du
不 再 期 盼 你 的 不 回 已 读
hong se gan tan hao xuan gao jie shu
红 色 感 叹 号 宣 告 结 束
qi shi zao yi dan fang mian tui chu
其 实 早 已 单 方 面 退 出
zhong yu ming bai leng mo de tai du
终 于 明 白 冷 漠 的 态 度
bu shi mang lu zhi shi bu xiang hui fu
不 是 忙 碌 只 是 不 想 回 复
dui ni de xi huan yi jing qu xiao shu ru
对 你 的 喜 欢 已 经 取 消 输 入
zhen xin huan lai shi ni wu wei de tai du
真 心 换 来 是 你 无 谓 的 态 度
wo ai ni zhi xu yao jian pan liu bu
我 爱 你 只 需 要 键 盘 六 步
ni gei de da fu que duo zou le yi bu
你 给 的 答 复 却 多 走 了 一 步
liang qing xiang yue xu yao xin hao man ge chong zu
两 情 相 悦 需 要 信 号 满 格 充 足
yi jing shu ru de ? ru he shan chu
已 经 输 入 的 ? 如 何 删 除
wo xiang wo ying gai qu xiao guan zhu
我 想 我 应 该 取 消 关 注
bu zai qi pan
不 再 期 盼
dui ni de xi huan yi jing qu xiao shu ru
对 你 的 喜 欢 已 经 取 消 输 入
zhen xin huan lai shi ni wu wei de tai du
真 心 换 来 是 你 无 谓 的 态 度
wo ai ni zhi xu yao jian pan liu bu
我 爱 你 只 需 要 键 盘 六 步
ni gei de da fu que duo zou le yi bu
你 给 的 答 复 却 多 走 了 一 步
liang qing xiang yue xu yao xin hao man ge chong zu
两 情 相 悦 需 要 信 号 满 格 充 足
yi jing shu ru de ? ru he shan chu
已 经 输 入 的 ? 如 何 删 除
wo xiang wo ying gai qu xiao guan zhu
我 想 我 应 该 取 消 关 注
bu zai qi pan ni de bu hui yi du
不 再 期 盼 你 的 不 回 已 读
bian qu : Mzf xiao mu
编 曲 : Mzf 小 慕
ji ta : qi cheng gang
吉 他 : 齐 成 刚
hun yin : yao lao
混 音 : 幺 橯
lu yin : li ying jie @OneKnobStudioO.K
录 音 : 李 英 杰 @OneKnobStudioO.K
jian chang : li ang
监 唱 : 李 昂
feng mian : congming
封 面 : congming

MV: Qu Xiao Shu Ru 取消输入 Meng Fan Ming 孟凡明

English Translate: Qu Xiao Shu Ru 取消输入 Meng Fan Ming 孟凡明

Lyricist : Wang Spooner
Composer : Meng Fanming
(I love you in six steps and sorry in seven steps in nine keyboards)
Good morning and good night is a fixed phrase
In fact, I’m already used to being alone
I misinterpreted your reply
The simple expressions are actually soothing
The red exclamation mark announces the end
In fact, I have already quit unilaterally
I finally understand that the indifferent attitude
Not busy, just don’t want to reply
I’ve already canceled the input of my like for you
Really in return is your unnecessary attitude
I love you only need to keyboard six steps
The answer you gave, but you took one more step
I need a full signal to love each other
How to delete the ❤ already entered
I think I should unfollow
I don’t look forward to your no reply read
red exclamation mark to announce the end
I have already quit unilaterally
finally understand the indifferent attitude
Not busy, just don’t want to reply
I’ve already canceled the input of my like for you
Sincerely in return is your unnecessary attitude
I love you only need to keyboard six steps
The answer you gave, but you took one more step
I need a full signal to love each other
How to delete the ❤ already entered
I think I should unfollow
No more expectations
I’ve already canceled the input for your like
I love you in six steps
I love you only need to keyboard six steps
The answer you gave me is one more step
I need a full signal to love each other
How to delete the ❤ already entered
I think I should unfollow
I don’t look forward to your no reply read
Arranger: Mzf Xiaomu
Guitar: Qi Chenggang
Mixing: Missy Kuo
Recording: 李英杰@OneKnobStudioO.K
Supervisor: Li Ang
Cover: congming