Zhe Shi Jie Na Me Duo Ren 这世界那么多人 Pinyin Lyrics By Mo Wen Wei 莫文蔚

Contents

MV: Zhe Shi Jie Na Me Duo Ren 这世界那么多人 By Mo Wen Wei 莫文蔚

Pinyin Lyrics: Zhe Shi Jie Na Me Duo Ren 这世界那么多人 By Mo Wen Wei 莫文蔚

zhe shi jie you na me duo ren
这 世 界 有 那 么 多 人
ren qun li chang zhe yi shan men
人 群 里 敞 着 一 扇 门
wo mi meng de yan jing li chang cun
我 迷 朦 的 眼 睛 里 长 存
chu jian ni lan se qing chen
初 见 你 蓝 色 清 晨
zhe shi jie you na me duo ren
这 世 界 有 那 么 多 人
duo xing yun wo you ge wo men
多 幸 运 我 有 个 我 们
zhe you chang ming yun zhong di chen hun
这 悠 长 命 运 中 的 晨 昏
chang rang wo wang yuan fang chu shen
常 让 我 望 远 方 出 神
hui shu ye piao zhuan zai chi tang
灰 树 叶 飘 转 在 池 塘
kan fei ji hong de yi sheng qu yuan xiang
看 飞 机 轰 的 一 声 去 远 乡
guang yin de chang lang jiao bu sheng jiao rang
光 阴 的 长 廊 脚 步 声 叫 嚷
deng yi liang wu ren de kong dang
灯 一 亮 无 人 的 空 荡
wan feng zhong shan guo ji zhen cong qian a
晚 风 中 闪 过 几 帧 从 前 啊
fei chi zhong xuan zhuan yi bu jian le ma
飞 驰 中 旋 转 已 不 见 了 吗
yuan guang zhong zou lai ni yi shen qing lang
远 光 中 走 来 你 一 身 晴 朗
shen pang na me duo ren ke shi jie bu sheng bu xiang
身 旁 那 么 多 人 可 世 界 不 声 不 响
zhe shi jie you na me duo ren
这 世 界 有 那 么 多 人
duo xing yun wo you ge wo men
多 幸 运 我 有 个 我 们
zhe you chang ming yun zhong di chen hun
这 悠 长 命 运 中 的 晨 昏
chang rang wo wang yuan fang chu shen
常 让 我 望 远 方 出 神
hui shu ye piao zhuan zai chi tang
灰 树 叶 飘 转 在 池 塘
kan fei ji hong de yi sheng qu yuan xiang
看 飞 机 轰 的 一 声 去 远 乡
guang yin de chang lang jiao bu sheng jiao rang
光 阴 的 长 廊 脚 步 声 叫 嚷
deng yi liang wu ren de kong dang
灯 一 亮 无 人 的 空 荡
wan feng zhong shan guo ji zhen cong qian a
晚 风 中 闪 过 几 帧 从 前 啊
fei chi zhong xuan zhuan yi bu jian le ma
飞 驰 中 旋 转 已 不 见 了 吗
yuan guang zhong zou lai ni yi shen qing lang
远 光 中 走 来 你 一 身 晴 朗
shen pang na me duo ren ke shi jie bu sheng bu xiang
身 旁 那 么 多 人 可 世 界 不 声 不 响
xiao sheng zhong fu guo ji zhang jiu mu yang
笑 声 中 浮 过 几 张 旧 模 样
liu zai meng tian li yong yuan bu san chang
留 在 梦 田 里 永 远 不 散 场
nuan guang zhong xing lai hao duo hua yao jiang
暖 光 中 醒 来 好 多 话 要 讲
shi jie na me duo ren ke shi ta bu sheng bu xiang
世 界 那 么 多 人 可 是 它 不 声 不 响
zhe shi jie you na me ge ren
这 世 界 有 那 么 个 人
huo zai wo fei yang de qing chun
活 在 我 飞 扬 的 青 春
zai lei shui li jin shi guo de chang wen
在 泪 水 里 浸 湿 过 的 长 吻
chang rang wo xiang a xiang chu shen
常 让 我 想 啊 想 出 神
xian le : peng fei
弦 乐 : 彭 飞
ji ta : hu yang
吉 他 : 胡 洋
man tuo lin : peng fei
曼 陀 林 : 彭 飞
gu : huang jing shi yi
鼓 : 荒 井 十 一
lu yin shi : Studio 21A
录 音 室 : Studio 21A
lu yin shi : ni han wen
录 音 师 : 倪 涵 文
hun yin shi : Studio 21A
混 音 室 : Studio 21A
hun yin shi : zhou tian che
混 音 师 : 周 天 澈
mu dai gong cheng shi : zhou tian che
母 带 工 程 师 : 周 天 澈

English Translate: Zhe Shi Jie Na Me Duo Ren 这世界那么多人 By Mo Wen Wei 莫文蔚

Lyrics : Wang Haitao
Composer : Akiyama Sayuri
Arranger : Peng Fei
Producer : Arai XI/Peng Fei
There are so many people in this world
In the crowd, there is an open door
In my misty eyes
The first time I saw you in the blue morning
There are so many people in this world
How lucky I am to have a us
The mornings and evenings of this long destiny
Often makes me look into the distance
Gray leaves drifting in the pond
Watching planes blast off to distant lands
The long corridor of time, the sound of footsteps shouting
When the lights come on, the empty space without people
A few frames of the past flashed in the evening wind
The spinning of the speeding air is gone?
In the distant light, you’re all clear
There are so many people around you, but the world is silent
There are so many people in this world
How lucky I am to have us
The mornings and evenings of this long destiny
I often look into the distance
Gray leaves drifting in the pond
Watching planes blast off to distant lands
The long corridor of time, the sound of footsteps shouting
When the lights come on, the empty space without people
A few frames of the past flashed in the evening wind
The spinning of the speeding air is gone?
In the distant light, you’re all clear
There are so many people around you, but the world is silent
A few old faces floating in the laughter
In the field of dreams… never ending
Waking up in the warm light, so much to say
There are so many people in the world, but it’s silent
There is a person in this world
In my soaring youth
The long kisses soaked in tears
I often think about it and get lost in it
Strings: Peng Fei
Guitar : Hu Yang
Mandolin : Peng Fei
Drums : Arai XI
Recording Studio : Studio 21A
Recording Engineer : Ni Hanwen
Mixing Studio : Studio 21A
Mixer : Zhou Tianche
Mastering Engineer : Chou Tian-Chu