Yue Liang Xiao Shi Zhi Qian 月亮消失之前 Pinyin Lyrics Jin Ling 锦零

Contents

Pinyin Lyrics: Yue Liang Xiao Shi Zhi Qian 月亮消失之前 Jin Ling 锦零

shui meng zhong fan le yi ge mian
睡 梦 中 翻 了 一 个 面

yi qie fa sheng zai duan duan shun jian
一 切 发 生 在 短 短 瞬 间

rou ruan de chuang xiao shi bu jian
柔 软 的 床 消 失 不 见

mo gui de teng man xiang wang zi li xian
魔 鬼 的 藤 蔓 像 王 子 历 险

di yi tian wo kan jian sheng xiu de bao jian
第 一 天 我 看 见 生 锈 的 宝 剑

di er tian wo fa xian ni chen shui zai na hu bian
第 二 天 我 发 现 你 沉 睡 在 那 湖 边

zhe qi guai de shi jie jing ran zai gai bian
这 奇 怪 的 世 界 竟 然 在 改 变

de dao ni cai neng gou bei jia mian
得 到 你 才 能 够 被 加 冕

yi zheng kai yan gu guai chou si bao jian shi jian hui dao cong qian
一 睁 开 眼 古 怪 抽 丝 剥 茧 时 间 回 到 从 前

ni de ce lian yue guang yu gao li bie zhe li tai wei xian
你 的 侧 脸 月 光 预 告 离 别 这 里 太 危 险

yue liang xiao shi zhi qian hui dao wo shen bian
月 亮 消 失 之 前 回 到 我 身 边

tou tou xiang ni bu zhi yi dian dian
偷 偷 想 你 不 止 一 点 点

yue liang xiao shi zhi qian hui dao wo shen bian
月 亮 消 失 之 前 回 到 我 身 边

diu kui qi jia ye yao qin wen ce lian
丢 盔 弃 甲 也 要 亲 吻 侧 脸

yue liang xiao shi zhi qian hui dao wo shen bian
月 亮 消 失 之 前 回 到 我 身 边

deng xia ge ye wan yi qi qu mao xian
等 下 个 夜 晚 一 起 去 冒 险

yue liang xiao shi zhi qian hui dao wo shen bian
月 亮 消 失 之 前 回 到 我 身 边

bu ran hui bian cheng yu dao ke pa meng yan
不 然 会 变 成 遇 到 可 怕 梦 魇

shui meng zhong fan le yi ge mian
睡 梦 中 翻 了 一 个 面

yi qie fa sheng zai duan duan shun jian
一 切 发 生 在 短 短 瞬 间

rou ruan de chuang xiao shi bu jian
柔 软 的 床 消 失 不 见

mo gui de teng man xiang wang zi li xian
魔 鬼 的 藤 蔓 像 王 子 历 险

di yi tian wo kan jian sheng xiu de bao jian
第 一 天 我 看 见 生 锈 的 宝 剑

di er tian wo fa xian ni chen shui zai na hu bian
第 二 天 我 发 现 你 沉 睡 在 那 湖 边

zhe qi guai de shi jie jing ran zai gai bian
这 奇 怪 的 世 界 竟 然 在 改 变

de dao ni cai neng gou bei jia mian
得 到 你 才 能 够 被 加 冕

yi zheng kai yan gu guai chou si bao jian shi jian hui dao cong qian
一 睁 开 眼 古 怪 抽 丝 剥 茧 时 间 回 到 从 前

ni de ce lian yue guang yu gao li bie zhe li tai wei xian
你 的 侧 脸 月 光 预 告 离 别 这 里 太 危 险

yue liang xiao shi zhi qian hui dao wo shen bian
月 亮 消 失 之 前 回 到 我 身 边

tou tou xiang ni bu zhi yi dian dian
偷 偷 想 你 不 止 一 点 点

yue liang xiao shi zhi qian hui dao wo shen bian
月 亮 消 失 之 前 回 到 我 身 边

diu kui qi jia ye yao qin wen ce lian
丢 盔 弃 甲 也 要 亲 吻 侧 脸

yue liang xiao shi zhi qian hui dao wo shen bian
月 亮 消 失 之 前 回 到 我 身 边

deng xia ge ye wan yi qi qu mao xian
等 下 个 夜 晚 一 起 去 冒 险

yue liang xiao shi zhi qian hui dao wo shen bian
月 亮 消 失 之 前 回 到 我 身 边

bu ran hui bian cheng yu dao ke pa meng yan
不 然 会 变 成 遇 到 可 怕 梦 魇

English Translate: Yue Liang Xiao Shi Zhi Qian 月亮消失之前 Jin Ling 锦零

Turned over in his sleep

Everything happened in a short moment

The soft bed disappeared

The devil’s vine is like a prince’s adventure

The first day I saw the rusty sword

The next day I found you sleeping by that lake

This strange world is changing

To get you to be crowned

The moment I opened my eyes, I saw the oddity of the time back in time

The moonlight on your side foretold the parting of the place too dangerous

Return to me before the moon disappears

Surreptitiously thinking of you more than a little

The moon disappears before coming back to me

I want to kiss the side of your face even if I’ve lost my armor

Come back to me before the moon disappears

Waiting for the next night to go on an adventure together

Come back to me before the moon disappears

Or we’ll have a terrible nightmare

Turned over in my sleep

It all happened in just a moment

The soft bed disappeared

The devil’s vine is like a prince’s adventure

The first day I saw the rusty sword

The next day I found you sleeping by that lake

This strange world is changing

To get you to be crowned

The moment I opened my eyes, I saw the oddity of the time back in time

The moonlight on your side foretold the parting of the place too dangerous

Return to me before the moon disappears

Surreptitiously thinking of you more than a little

The moon disappears before coming back to me

I want to kiss the side of your face even if I’ve lost my armor

Come back to me before the moon disappears

Waiting for the next night to go on an adventure together

Come back to me before the moon disappears

Or we’ll meet a terrible nightmare

No cover or use without permission

https://www.youtube.com/watch?v=1NbMKcmVk9M