Wu Shan Wu Xing Pinyin Lyrics 雾山五行 Yuan Hai Wu Wei 渊海无畏

Contents

Yuan Hai Wu Wei – MV

Yuan Hai Wu Wei – Pinyin Lyrics

feng xue ren zong xian
风 雪 人 踪 现
lin mu bai shou xing
林 木 百 兽 行
huo yin yao mo luan
火 引 妖 魔 乱
shan lu mei ling sheng
山 麓 魅 灵 生
chen ling wu wei dao
晨 聆 无 为 道
zhong sui cang sheng xing
钟 随 苍 生 醒
mu zhi wu wo chan
暮 知 无 我 禅
gu song mi tu ren
鼓 送 迷 途 人
wu san chu ren xing
雾 散 触 人 醒
shan ling kong yun sheng
山 灵 空 云 升
wu chang dao lun hui
五 常 道 轮 回
xing jiang ta cuo ren
行 将 踏 错 人
shan e yi nian lun dao yi
善 恶 一 念 论 道 义
shi jian chan yu fei fan yu
世 间 禅 语 非 凡 语
tian di bu ren wan wu chu
天 地 不 仁 万 物 刍
en yuan qing chou jie xiao tan
恩 怨 情 仇 皆 笑 谈
ren shou yao ling yue wu xing
人 兽 妖 灵 曰 无 形
yin yang zhong sheng wei wu shi
阴 阳 众 生 谓 无 势
cang qiong feng yun dao wu chang
苍 穹 风 云 道 无 常
yu zhou hong huang yun shi fang
宇 宙 洪 荒 孕 十 方
mie jin wei zhi zheng yi
灭 尽 谓 之 正 义
hai yu man tian chen xing
还 予 漫 天 辰 星