Yi Fen Zhong Lian Ren 一分钟恋人 Pinyin Lyrics Hen Mei Wei 很美味

Pinyin Lyrics: Yi Fen Zhong Lian Ren 一分钟恋人 Hen Mei Wei 很美味

he ni zuo ge yi fen zhong lian ren
和 你 做 个 一 分 钟 恋 人
xun qiu yi fen zhong an wen
寻 求 一 分 钟 安 稳
yi fen zhong zhi hou
一 分 钟 之 后
xiang zai duo yi ci yong wen
想 再 多 一 次 拥 吻
yi fen zhong lian ren
一 分 钟 恋 人
gan shou ni de xin tiao he ti wen
感 受 你 的 心 跳 和 体 温
yi fen zhong guo qu
一 分 钟 过 去
shi jie zhi sheng xia wo men
世 界 只 剩 下 我 们
yi qi qian zhuo shou
一 起 牵 着 手
wang ji zuo ri de shang hen
忘 记 昨 日 的 伤 痕
yi fen zhong lian ren
一 分 钟 恋 人
lve duo wo de shi xian he ling hun
掠 夺 我 的 视 线 和 灵 魂
wo mei you neng gou rang ren gan dong de gu shi
我 没 有 能 够 让 人 感 动 的 故 事
ye mei you gao di qi fu de jing li
也 没 有 高 低 起 伏 的 经 历
zhi you jian dan de ren sheng
只 有 简 单 的 人 生
qi qiu cang tian de lian min
祈 求 苍 天 的 怜 悯
wei lai you qi ji fa sheng
未 来 有 奇 迹 发 生
wo mei you tu po suo you zhang ai de yong qi
我 没 有 突 破 所 有 障 碍 的 勇 气
zhi dao ni chu xian zai wo sheng ming li
直 到 你 出 现 在 我 生 命 里
zi dai de zhu jue guang huan
自 带 的 主 角 光 环
zou jin wo shi jie de zhong yang
走 进 我 世 界 的 中 央
gu shi de fa zhan hui zen yang
故 事 的 发 展 会 怎 样
he ni zuo ge yi fen zhong lian ren
和 你 做 个 一 分 钟 恋 人
xun qiu yi fen zhong an wen
寻 求 一 分 钟 安 稳
yi fen zhong zhi hou
一 分 钟 之 后
xiang zai duo yi ci yong wen
想 再 多 一 次 拥 吻
yi fen zhong lian ren
一 分 钟 恋 人
gan shou ni de xin tiao he ti wen
感 受 你 的 心 跳 和 体 温
yi fen zhong guo qu
一 分 钟 过 去
shi jie zhi sheng xia wo men
世 界 只 剩 下 我 们
yi qi qian zhuo shou
一 起 牵 着 手
wang ji zuo ri de shang hen
忘 记 昨 日 的 伤 痕
yi fen zhong lian ren
一 分 钟 恋 人
lve duo wo de shi xian he ling hun
掠 夺 我 的 视 线 和 灵 魂
wo mei you tu po suo you zhang ai de yong qi
我 没 有 突 破 所 有 障 碍 的 勇 气
zhi dao ni chu xian zai wo sheng ming li
直 到 你 出 现 在 我 生 命 里
zi dai de zhu jue guang huan
自 带 的 主 角 光 环
zou jin wo shi jie de zhong yang
走 进 我 世 界 的 中 央
gu shi de fa zhan hui zen yang
故 事 的 发 展 会 怎 样
he ni zuo ge yi fen zhong lian ren
和 你 做 个 一 分 钟 恋 人
xun qiu yi fen zhong an wen
寻 求 一 分 钟 安 稳
yi fen zhong zhi hou
一 分 钟 之 后
xiang zai duo yi ci yong wen
想 再 多 一 次 拥 吻
yi fen zhong lian ren
一 分 钟 恋 人
gan shou ni de xin tiao he ti wen
感 受 你 的 心 跳 和 体 温
yi fen zhong guo qu
一 分 钟 过 去
shi jie zhi sheng xia wo men
世 界 只 剩 下 我 们
yi qi qian zhuo shou
一 起 牵 着 手
wang ji zuo ri de shang hen
忘 记 昨 日 的 伤 痕
yi fen zhong lian ren
一 分 钟 恋 人
lve duo wo de shi xian he ling hun
掠 夺 我 的 视 线 和 灵 魂

Lyrics MV: Yi Fen Zhong Lian Ren 一分钟恋人 Hen Mei Wei 很美味

English Translate: Yi Fen Zhong Lian Ren 一分钟恋人 Hen Mei Wei 很美味

Be a one-minute lover with you
Seeking a minute of peace
After a minute
Want to kiss one more time
One minute lovers
Feel your heartbeat and body heat
A minute passes
We are the only ones left in the world
Holding hands together
Forget the scars of yesterday
One minute of lovers
Swept away my eyes and soul
I don’t have a story that can move people
No highs and lows of experience
Only a simple life
Praying for the mercy of God
For a miracle in the future
I didn’t have the courage to break through all the barriers
Until you appeared in my life
With your own aura of protagonism
Into the center of my world
How will the story develop
Be a one-minute lover with you
Seeking a minute of peace
After one minute
Want to kiss one more time
One minute lovers
Feel your heartbeat and body heat
A minute passes
We are the only ones left in the world
Holding hands together
Forget the scars of yesterday
One minute of lovers
Swept away my eyes and soul
I didn’t have the courage to break through all the barriers
Until you appeared in my life
The aura of a protagonist
Into the middle of my world
How will the story develop
Be a one-minute lover with you
Seeking a minute of peace
After one minute
Want to kiss one more time
One minute lovers
Feel your heartbeat and body heat
A minute passes
We are the only ones left in the world
Holding hands together
Forget the scars of yesterday
One minute of lovers
Swept away my eyes and soul