Yan Wu Xie 燕无歇 Pinyin Lyrics Qi Shu 七叔

Contents

Pinyin Lyrics: Yan Wu Xie 燕无歇 Qi Shu 七叔

xin duo qiao cui ai fu yu dong liu de shui
心 多 憔 悴 爱 付 与 东 流 的 水

she ming feng pei di bu guo tian gong bu zuo mei
舍 命 奉 陪 抵 不 过 天 公 不 作 美

wang shi hui wei bu guo shi tan zhi yi hui
往 事 回 味 不 过 是 弹 指 一 挥

ri fu ri wang chuan qiu shui shu wo yu mei
日 复 日 望 穿 秋 水 恕 我 愚 昧

ni ai zhe shui xin tu liu ji dao shang
你 爱 着 谁 心 徒 留 几 道 伤

wo suo zhe mei zui si xiang si duan ren chang
我 锁 着 眉 最 似 相 思 断 人 肠

lao yan fen fei ji liao de ye li lei liang hang
劳 燕 分 飞 寂 寥 的 夜 里 泪 两 行

zhu duan yi han chang gu ren zi nan wang
烛 短 遗 憾 长 故 人 自 难 忘

ni ai zhe shui xin tu liu ji dao shang
你 爱 着 谁 心 徒 留 几 道 伤

ai duo ke bei hen bi ci tian ya ge yi fang
爱 多 可 悲 恨 彼 此 天 涯 各 一 方

leng yue kong dui man fu chou wu chu hua qi liang
冷 月 空 对 满 腹 愁 无 处 话 凄 凉

wo ai bu hui ke gu ying nan cheng shuang
我 爱 不 悔 可 孤 影 难 成 双

xin duo qiao cui ai fu yu dong liu de shui
心 多 憔 悴 爱 付 与 东 流 的 水

she ming feng pei di bu guo tian gong bu zuo mei
舍 命 奉 陪 抵 不 过 天 公 不 作 美

wang shi hui wei bu guo shi tan zhi yi hui
往 事 回 味 不 过 是 弹 指 一 挥

ri fu ri wang chuan qiu shui shu wo yu mei
日 复 日 望 穿 秋 水 恕 我 愚 昧

ni ai zhe shui xin tu liu ji dao shang
你 爱 着 谁 心 徒 留 几 道 伤

wo suo zhe mei zui si xiang si duan ren chang
我 锁 着 眉 最 似 相 思 断 人 肠

lao yan fen fei ji liao de ye li lei liang hang
劳 燕 分 飞 寂 寥 的 夜 里 泪 两 行

zhu duan yi han chang gu ren zi nan wang
烛 短 遗 憾 长 故 人 自 难 忘

ni ai zhe shui xin tu liu ji dao shang
你 爱 着 谁 心 徒 留 几 道 伤

ai duo ke bei hen bi ci tian ya ge yi fang
爱 多 可 悲 恨 彼 此 天 涯 各 一 方

leng yue kong dui man fu chou wu chu hua qi liang
冷 月 空 对 满 腹 愁 无 处 话 凄 凉

wo ai bu hui ke gu ying nan cheng shuang
我 爱 不 悔 可 孤 影 难 成 双

ni ai zhe shui xin tu liu ji dao shang
你 爱 着 谁 心 徒 留 几 道 伤

wo suo zhe mei zui si xiang si duan ren chang
我 锁 着 眉 最 似 相 思 断 人 肠

lao yan fen fei ji liao de ye li lei liang hang
劳 燕 分 飞 寂 寥 的 夜 里 泪 两 行

zhu duan yi han chang gu ren zi nan wang
烛 短 遗 憾 长 故 人 自 难 忘

ni ai zhe shui xin tu liu ji dao shang
你 爱 着 谁 心 徒 留 几 道 伤

ai duo ke bei hen bi ci tian ya ge yi fang
爱 多 可 悲 恨 彼 此 天 涯 各 一 方

leng yue kong dui man fu chou wu chu hua qi liang
冷 月 空 对 满 腹 愁 无 处 话 凄 凉

wo ai bu hui ke gu ying nan cheng shuang
我 爱 不 悔 可 孤 影 难 成 双

English Translate: Yan Wu Xie 燕无歇 Qi Shu 七叔

My heart is haggard, my love is lost in the waters of the east

My life is with you, but the weather is not beautiful

I look back on the past, it’s just a snap of the fingers

Day after day, I’m sorry for my ignorance

Who are you in love with? Your heart is left with a few wounds

I’m locked in a frown, it’s like a broken heart

The two tears in the lonely night

The candle is short, the regret is long, the old man is unforgettable

Who are you in love with? Your heart is left with a few wounds

Love is so sad, hate each other’s distance

The cold moon is empty and there is no place to talk about the sadness

I love without regret but the lonely shadow can’t form a pair

My heart is haggard, my love is lost in the waters of the east

My life is with you, but the weather is not beautiful

The past is just a snap of the fingers

Day after day, I look through the water, forgive my ignorance

Who are you in love with? Your heart is left with a few wounds

I’m locked in a frown, it’s like a broken heart

The two tears in the lonely night

The candle is short, the regret is long, the old man is unforgettable

Who are you in love with? Your heart is left with a few wounds

Love is so sad, hate each other’s distance

The cold moon is empty and there is no place to talk about the sadness

I love without regret but the lonely shadows can’t form a pair

Who are you in love with? Your heart is left with a few wounds

I’m locked in a frown, it’s like a broken heart

The two tears in the lonely night

The candle is short, the regret is long, the old man is unforgettable

Who are you in love with? Your heart is left with a few wounds

Love is so sad, hate each other’s distance

The cold moon is empty and there is no place to talk about the sadness

I love without regret but the lonely shadows are hard to form a pair