Wang Hou Yu Sheng 往后余生 Pinyin Lyrics Wang Er Lang 王贰浪

Contents

Pinyin Lyrics: Wang Hou Yu Sheng 往后余生 Wang Er Lang 王贰浪

zai mei feng de di fang zhao tai yang
在 没 风 的 地 方 找 太 阳
zai ni leng de di fang zuo nuan yang
在 你 冷 的 地 方 做 暖 阳
ren shi fen fen ni zong shi tai tian zhen
人 事 纷 纷 你 总 是 太 天 真
wang hou de yu sheng wo zhi yao ni
往 后 的 余 生 我 只 要 你
wang hou yu sheng feng xue shi ni
往 后 余 生 风 雪 是 你
ping dan shi ni qing pin ye shi ni
平 淡 是 你 清 贫 也 是 你
rong hua shi ni xin di wen rou shi ni
荣 华 是 你 心 底 温 柔 是 你
mu guang suo zhi ye shi ni
目 光 所 致 也 是 你

xiang dai ni qu kan qing kong wan li
想 带 你 去 看 晴 空 万 里
xiang da sheng gao su ni wo wei ni zhao mi
想 大 声 告 诉 你 我 为 你 着 迷
wang shi cong cong ni zong shi hui gan dong
往 事 匆 匆 你 总 是 会 感 动
wang hou de yu sheng wo zhi yao ni
往 后 的 余 生 我 只 要 你
wang hou yu sheng feng xue shi ni
往 后 余 生 风 雪 是 你
chun hua shi ni xia yu ye shi ni
春 华 是 你 夏 雨 也 是 你
qiu huang shi ni si ji leng nuan shi ni
秋 黄 是 你 四 季 冷 暖 是 你
mu guang suo zhi ye shi ni
目 光 所 致 也 是 你
wang hou yu sheng feng xue shi ni
往 后 余 生 风 雪 是 你
ping dan shi ni qing pin ye shi ni
平 淡 是 你 清 贫 也 是 你
rong hua shi ni xin di wen rou shi ni
荣 华 是 你 心 底 温 柔 是 你
mu guang suo zhi ye shi ni
目 光 所 致 也 是 你

mu guang suo zhi ye shi ni
目 光 所 致 也 是 你

English Translate: Wang Hou Yu Sheng 往后余生 Wang Er Lang 王贰浪

Find the sun where there is no wind
Be the warm sun where you are cold
You’re always too naive
For the rest of my life, I only want you
For the rest of my life, you will be the snow and wind
Plain is you, and poor is you
You are the glory, you are the tenderness in your heart
You are the one I see

I want to take you to see the clear sky
I want to tell you loudly that I am fascinated by you
You will always be touched by the rush of the past
For the rest of my life, I only want you
For the rest of my life, you will be the snow and wind
Spring is you, summer rain is you
Autumn and yellow are you, the four seasons are you
You are the one who is in my eyes
For the rest of my life, you are the snow and wind
Plainness is you, and poverty is you
The glory is you, the tenderness in your heart is you
You are the result of your eyes

You are what you see