Tian Di Long Lin 天地龙鳞 Pinyin Lyrics By Wang Li Hong 王力宏

Pinyin Lyrics: Tian Di Long Lin 天地龙鳞 By Wang Li Hong 王力宏

zhe jiang shan wo qi bi min zu xue mai you ji wan li
这 江 山 我 起 笔 民 族 血 脉 又 几 万 里
ji shi ji liu bai nian li long de chuan ren li jing feng yu
几 世 纪 六 百 年 里 龙 的 传 人 历 经 风 雨
zhe jing ji zhong zhou di yi ru jun zi qi jie bu yi
这 京 畿 中 轴 地 一 如 君 子 气 节 不 移
jiu long bi wa shang liu li li shi cong zhe shuai luo you jue qi
九 龙 壁 瓦 上 琉 璃 历 史 从 这 衰 落 又 崛 起
zhe long lin que ceng jing keng qiang luo di you ru sui bing
这 龙 鳞 却 曾 经 铿 锵 落 地 犹 如 碎 冰
yi pian lin yi cun xin gu shi piao yao wo bu ren ting
一 片 鳞 一 寸 心 故 事 飘 摇 我 不 忍 听
ren shou li xin shou jing you yang gu qin dan jun zi xin
人 守 礼 心 守 静 悠 扬 古 琴 弹 君 子 心
wo qing xing deng hui yin pan xuan yang yang hua xia wen ming
我 清 醒 等 回 音 盘 旋 泱 泱 华 夏 文 明
jing guo qu wo luo bi dong fang liao kuo de huang tu di
敬 过 去 我 落 笔 东 方 辽 阔 的 黄 土 地
shan shui li po mo mo qu zhi jian lin xun de hua xia gu qi
山 水 里 泼 墨 抹 去 只 见 嶙 峋 的 华 夏 骨 气
zi jin cheng shen wu men duo shao cang sang zhu zao zhong hua hun
紫 禁 城 神 武 门 多 少 沧 桑 铸 造 中 华 魂
wo ji cheng wen hua shen geng tu po bian ju qu niu zhuan qian kun
我 继 承 文 化 深 耕 突 破 变 局 去 扭 转 乾 坤
zhe long lin que ceng jing keng qiang luo di you ru sui bing
这 龙 鳞 却 曾 经 铿 锵 落 地 犹 如 碎 冰
yi pian lin yi cun xin yi xiao cheng qi da wo jian xin
一 片 鳞 一 寸 心 以 小 成 其 大 我 坚 信
jiang min zu de ming yun ang shou tai qi zai ci fu xing
将 民 族 的 命 运 昂 首 抬 起 再 次 复 兴
you tian di xun long lin long de xue mai wei ran cheng lin
游 天 地 寻 龙 鳞 龙 的 血 脉 蔚 然 成 林
zhe long lin que ceng jing keng qiang luo di you ru sui bing
这 龙 鳞 却 曾 经 铿 锵 落 地 犹 如 碎 冰
yi pian lin yi cun xin gu shi piao yao wo bu ren ting
一 片 鳞 一 寸 心 故 事 飘 摇 我 不 忍 听
jiang min zu de ming yun ang shou tai qi zai ci fu xing
将 民 族 的 命 运 昂 首 抬 起 再 次 复 兴
you tian di xun long lin long de xue mai wei ran cheng lin
游 天 地 寻 龙 鳞 龙 的 血 脉 蔚 然 成 林

Lyrics MV: Tian Di Long Lin 天地龙鳞 By Wang Li Hong 王力宏

English Translate: Tian Di Long Lin 天地龙鳞 By Wang Li Hong 王力宏

I have written this mountain and the bloodline of our people for tens of thousands of miles
Over the centuries, the Dragon’s descendants have weathered the storm
This central axis of the capital is like a gentleman’s spirit
The nine dragon walls are glazed with tiles History has fallen and risen from here
But these scales once fell like broken ice
I can’t bear to listen to the story of the scales
I can’t bear to hear the story.
I’m awake and waiting for the echoes of a great Chinese civilization
To the past, I put pen to paper The vast yellow land of the East
I’ll erase the ink in the landscape and see only the jagged bones of China
The Forbidden City, the Gate of Gods and Goddesses, the many vicissitudes of the Chinese soul
I have inherited a culture that has been cultivated to break through the changes to turn the tide
But these scales once fell with a resounding thud like broken ice
One scale, one inch of heart, one small thing makes a big thing
To lift up the nation’s destiny and revive it again
The dragon’s bloodline is a forest of scales
But this dragon’s scales once fell with a resounding crash like broken ice
I can’t bear to hear the tale of the scales
The fate of the nation will be reborn with its head held high
The dragon’s bloodline is a forest of scales