The Last Lovers’ Light Pinyin Lyrics By Pan Ni Xi Lin 盘尼西林

Contents

The Last Lovers’ Light By Pan Ni Xi Lin 盘尼西林 – MV

The Last Lovers’ Light By Pan Ni Xi Lin 盘尼西林 – Pinyin Lyrics

chui kai na xie mi man ta nei xin de fu lan
吹 开 那 些 弥 漫 她 内 心 的 腐 烂
zai jin tian zhi zao yi xie mei miao de hun luan
在 今 天 制 造 一 些 美 妙 的 混 乱
qi di sheng ji sui qiang bi jia su zhe ta de bu an
汽 笛 声 击 碎 墙 壁 加 速 着 她 的 不 安
zai wu ye de qiao xia ni yan jing shan ru zuan shi ban
在 午 夜 的 桥 下 你 眼 睛 闪 如 钻 石 般
zhong sheng chuan tou yun cong piao dang zai gu de mei ge jiao luo
钟 声 穿 透 云 丛 飘 荡 在 谷 的 每 个 角 落
zhe shi hou ni kan zhe wo xiang zhao hui le cong qian de kuai le
这 时 候 你 看 着 我 像 找 回 了 从 前 的 快 乐
Little baby woo
Little baby woo
See the angels flying beneath the moon
See the angels flying beneath the moon
kan tian shi fei xiang zai yue liang zhi xia
看 天 使 飞 翔 在 月 亮 之 下
Little baby woo
Little baby woo
All the stars that shining just for you
All the stars that shining just for you
suo you xing xing zhi wei ni shan yao
所 有 星 星 只 为 你 闪 耀
Little baby woo
Little baby woo
See the angels flying beneath the moon
See the angels flying beneath the moon
kan tian shi fei xiang zai yue liang zhi xia
看 天 使 飞 翔 在 月 亮 之 下
Little baby woo
Little baby woo
All the stars that shining just for you
All the stars that shining just for you
Don ’ t you know?
Don ’ t you know?
ni ke zhi dao , suo you xing xing dou zhi wei ni shan yao ?
你 可 知 道 , 所 有 星 星 都 只 为 你 闪 耀 ?
You coming from light
You coming from light
ni cong guang ming er lai
你 从 光 明 而 来
Turning into the night
Turning into the night
que dun ru hei an zhong
却 遁 入 黑 暗 中
Life will tell me the truth or death?
Life will tell me the truth or death?
sheng ming jiu jing gei wo men dai lai de shi zhen di hai shi hui mie ?
生 命 究 竟 给 我 们 带 来 的 是 真 谛 还 是 毁 灭 ?
We don’t even believe the world seems asleep
We don’t even believe the world seems asleep
wo men dou bu yuan xiang xin zhe si hu chen shui le de shi jie
我 们 都 不 愿 相 信 这 似 乎 沉 睡 了 的 世 界
Now the sky’s falling into the sea
Now the sky’s falling into the sea
zhe shi tian mu zheng si fen wu lie zhui ru da hai
这 时 天 幕 正 四 分 五 裂 坠 入 大 海
You coming from light
You coming from light
ni cong guang ming er lai
你 从 光 明 而 来
Turning into the night
Turning into the night
que dun ru hei an zhong
却 遁 入 黑 暗 中
Life will tell me the truth or death?
Life will tell me the truth or death?
sheng ming jiu jing gei wo men dai lai de shi zhen di hai shi hui mie ?
生 命 究 竟 给 我 们 带 来 的 是 真 谛 还 是 毁 灭 ?
We don’t even believe the world seems asleep
We don’t even believe the world seems asleep
wo men dou bu yuan xiang xin zhe si hu chen shui le de shi jie
我 们 都 不 愿 相 信 这 似 乎 沉 睡 了 的 世 界
Now the sky’s falling into the sea
Now the sky’s falling into the sea
zhe shi tian mu zheng si fen wu lie zhui ru da hai
这 时 天 幕 正 四 分 五 裂 坠 入 大 海
You coming from light
You coming from light
ni cong guang ming er lai
你 从 光 明 而 来
Turning into the night
Turning into the night
que dun ru hei an zhong
却 遁 入 黑 暗 中
Life will tell me the truth or death?
Life will tell me the truth or death?
sheng ming jiu jing gei wo men dai lai de shi zhen di hai shi hui mie ?
生 命 究 竟 给 我 们 带 来 的 是 真 谛 还 是 毁 灭 ?
We don’t even believe the world seems asleep
We don’t even believe the world seems asleep
wo men dou bu yuan xiang xin zhe si hu chen shui le de shi jie
我 们 都 不 愿 相 信 这 似 乎 沉 睡 了 的 世 界
Now the sky’s falling into the sea
Now the sky’s falling into the sea
zhe shi tian mu zheng si fen wu lie zhui ru da hai
这 时 天 幕 正 四 分 五 裂 坠 入 大 海
You coming from light
You coming from light
ni cong guang ming er lai
你 从 光 明 而 来
Turning into the night
Turning into the night
que dun ru hei an zhong
却 遁 入 黑 暗 中
Life will tell me the truth or death?
Life will tell me the truth or death?
sheng ming jiu jing gei wo men dai lai de shi zhen di hai shi hui mie ?
生 命 究 竟 给 我 们 带 来 的 是 真 谛 还 是 毁 灭 ?
We don’t even believe the world seems asleep
We don’t even believe the world seems asleep
wo men dou bu yuan xiang xin zhe si hu chen shui le de shi jie
我 们 都 不 愿 相 信 这 似 乎 沉 睡 了 的 世 界
Now the sky’s falling into the sea
Now the sky’s falling into the sea
zhe shi tian mu zheng si fen wu lie zhui ru da hai
这 时 天 幕 正 四 分 五 裂 坠 入 大 海
You coming from light
You coming from light
ni cong guang ming er lai
你 从 光 明 而 来
Turning into the night
Turning into the night
que dun ru hei an zhong
却 遁 入 黑 暗 中
Life will tell me the truth or death?
Life will tell me the truth or death?
sheng ming jiu jing gei wo men dai lai de shi zhen di hai shi hui mie ?
生 命 究 竟 给 我 们 带 来 的 是 真 谛 还 是 毁 灭 ?
We don’t even believe the world seems asleep
We don’t even believe the world seems asleep
wo men dou bu yuan xiang xin zhe si hu chen shui le de shi jie
我 们 都 不 愿 相 信 这 似 乎 沉 睡 了 的 世 界
Now the sky ‘ s falling into the sea
Now the sky ‘ s falling into the sea
zhe shi tian mu zheng si fen wu lie zhui ru da hai
这 时 天 幕 正 四 分 五 裂 坠 入 大 海