Pinyin Lyrics 我看了56次日落 (Wo Kan Le 56 Ci Ri Luo) By EN route-T, Zou Nian Ci 邹念慈

我看了56次日落 (Wo Kan Le 56 Ci Ri Luo) – Pinyin Lyrics Singer: EN route-T, Zou Nian Ci 邹念慈 Title: 我看了56次日落 (Wo Kan Le 56 Ci Ri Luo) xīng xing zài yě bú huì liàng星 星 再 也 不 会 亮tiān kōng yě màn màn de qǐ le wù天 空 也 慢 慢 的 起 了 … Read more