Pinyin Lyrics 走着走着花就开了 (Zou Zhe Zou Zhe Hua Jiu Kai Le) By Zhuo Shu Chen 卓舒晨

走着走着花就开了 (Zou Zhe Zou Zhe Hua Jiu Kai Le) – Pinyin Lyrics Singer: Zhuo Shu Chen 卓舒晨Title: 走着走着花就开了 (Zou Zhe Zou Zhe Hua Jiu Kai Le) fēng líng zài nǐ de chuāng kǒu qīng qīng chàng zhe gē风 铃 在 你 的 窗 口 轻 轻 唱 着 歌wǒ qiān zhe bái yún dù guò … Read more