Pinyin Lyrics 篇章 (Pian Zhang) By Zhang Shao Han 张韶涵, Wang He Ye 王赫野

篇章 (Pian Zhang) – Pinyin Lyrics Singer: Zhang Shao Han 张韶涵, Wang He Ye 王赫野Title: 篇章 (Pian Zhang) bié ràng wū yún zhē zhù le tiān kōng de lán别 让 乌 云 遮 住 了 天 空 的 蓝bié ràng mìng yùn zhé fǎn méi jiāng de chuán别 让 命 运 折 返 没 浆 … Read more