Pinyin Lyrics WHO By Yu Yan 喻言

WHO – Pinyin Lyrics Singer: Yu Yan 喻言Title: WHO You been coming at me like a guard dog wǒ bù xū yào bèi shuí píng lùn shì fēi我 不 需 要 被 谁 评 论 是 非 Thinking that your tough you’re just a psycho bào qiàn nǐ shì nǎ wèi jǐ suì抱 歉 你 … Read more