Pinyin Lyrics 你不是一个人 (Ni Bu Shi Yi Ge Ren) By Zhang Xin Zhe 张信哲, Xue Zhi Qian 薛之谦

你不是一个人 (Ni Bu Shi Yi Ge Ren) – Pinyin Lyrics Singer: Zhang Xin Zhe 张信哲, Xue Zhi Qian 薛之谦Title: 你不是一个人 (Ni Bu Shi Yi Ge Ren) zhāng :张 :yǔ hòu de hǎo jǐ zhǒng yán sè雨 后 的 好 几 种 颜 色pái liè zǔ hé zhe dàn dàn zhèng míng liǎo wǒ men ài … Read more