Pinyin Lyrics 離你多遠才是安全距離 (Li Ni Duo Yuan Cai Shi An Quan Ju Li) By Aioz, Xu Zi Chun 徐梓淳

離你多遠才是安全距離 (Li Ni Duo Yuan Cai Shi An Quan Ju Li) – Pinyin Lyrics Singer: Aioz, Xu Zi Chun 徐梓淳Title: 離你多遠才是安全距離 (Li Ni Duo Yuan Cai Shi An Quan Ju Li) xú zǐ chún :徐 梓 淳 :shí jiàn cóng lái dōu shì chén mò bù yǔ時 間 從 來 都 是 沉 默 不 … Read more