Pinyin Lyrics 你比愛走得匆匆 (Ni Bi Ai Zou De Cong Cong) By Xiao Lan Bei Xin 小藍背心

你比愛走得匆匆 (Ni Bi Ai Zou De Cong Cong) – Pinyin Lyrics Singer: Xiao Lan Bei Xin 小藍背心Title: 你比愛走得匆匆 (Ni Bi Ai Zou De Cong Cong) nǐ bǐ ài zǒu dé cōng cōng wǒ liǎng shǒu kōng kōng你 比 愛 走 得 匆 匆 我 兩 手 空 空shì yǒu shǐ wú zhōng hái shì wǒ … Read more