Pinyin Lyrics 吹雪 (Chui Xue) By Xia Wan An 夏婉安, Sun Xing Chen 孙星晨

吹雪 (Chui Xue) – Pinyin Lyrics Singer: Xia Wan An 夏婉安, Sun Xing Chen 孙星晨Title: 吹雪 (Chui Xue) jīn líng gù chéng shuǐ xiè lán tíng金 陵 故 城 水 榭 兰 庭 bān zhú yù fēng yún juǎn cāng qióng斑 竹 御 风 云 卷 苍 穹 gǔ qín wú shēng duàn xián shàng … Read more