Pinyin Lyrics 回不去的夏天 (Hui Bu Qu De Xia Tian) By Xia Ri Ru Qin Qi Hua 夏日入侵企画

回不去的夏天 (Hui Bu Qu De Xia Tian) – Pinyin Lyrics Singer: Xia Ri Ru Qin Qi Hua 夏日入侵企画Title: 回不去的夏天 (Hui Bu Qu De Xia Tian) suī rán yóu diǎn xiǎng niàn hái yǒu yì diǎn bào qiàn虽 然 有 点 想 念 还 有 一 点 抱 歉dàn shì yě zhǐ néng shuō yī shēng … Read more