Pinyin Lyrics 哭泣的游戏 (Ku Qi De You Xi) By Shi Dai Shao Nian Tuan 时代少年团

哭泣的游戏 (Ku Qi De You Xi) – Pinyin Lyrics Singer: Shi Dai Shao Nian Tuan 时代少年团Title: 哭泣的游戏 (Ku Qi De You Xi) sòng yà xuān :宋 亚 轩 :zāng shū bāo zhǎng dà yǐ hòu脏 书 包 长 大 以 后wǒ yì zhí bèi zài shēn shàng我 一 直 背 在 身 上hè jùn lín … Read more