Pinyin Lyrics 晚风作酒 (Wan Feng Zuo Jiu) By L (Tao Zi) 桃籽, Zhou Lin Feng 周林枫, San Nan 三楠

晚风作酒 (Wan Feng Zuo Jiu) – Pinyin Lyrics Singer: L (Tao Zi) 桃籽, Zhou Lin Feng 周林枫, San Nan 三楠Title: 晚风作酒 (Wan Feng Zuo Jiu) wǒ dú yǐn wǎn fēng zuò jiǔ我 独 饮 晚 风 作 酒 tàn yì shēng chī qíng rù hóu叹 一 生 痴 情 入 喉 yǐn bú jìn hóng … Read more