Pinyin Lyrics 有些回忆像风 (You Xie Hui Yi Xiang Feng) By San Kuai Mu Tou 三块木头

有些回忆像风 (You Xie Hui Yi Xiang Feng) – Pinyin Lyrics Singer: San Kuai Mu Tou 三块木头Title: 有些回忆像风 (You Xie Hui Yi Xiang Feng) tīng cóng huí yì lái de fēng听 从 回 忆 来 的 风zǒu guò duō yuǎn lǚ chéng走 过 多 远 旅 程néng bu néng sòng huí xīn zhōng xiǎng yào de … Read more