Pinyin Lyrics 今年一定带你去看海 (Jin Nian Yi Ding Dai Ni Qu Kan Hai) By Peace Hotel (和平饭店)

今年一定带你去看海 (Jin Nian Yi Ding Dai Ni Qu Kan Hai) – Pinyin Lyrics Singer: Peace Hotel (和平饭店)Title: 今年一定带你去看海 (Jin Nian Yi Ding Dai Ni Qu Kan Hai) Baby I know the love is wonderfulzài yuè guāng xià qiān zhe nǐ hé hǎi fēng在 月 光 下 牵 着 你 和 海 风wǒ men de xīng … Read more