Pinyin Lyrics 把一切交给海浪 (Ba Yi Qie Jiao Gei Hai Lang) By Nan Zheng Bei Zhan 南征北战

把一切交给海浪 (Ba Yi Qie Jiao Gei Hai Lang) – Pinyin Lyrics Singer: Nan Zheng Bei Zhan 南征北战Title: 把一切交给海浪 (Ba Yi Qie Jiao Gei Hai Lang) shī tòu de jiǎo yìn湿 透 的 脚 印 chén shuì de dào yǐng沉 睡 的 倒 影 rén men shuō nǐ yǐ jīng tóu xiáng人 们 说 你 已 … Read more