Pinyin Lyrics 凝固的瞬间有火在烧 (Ning Gu De Shun Jian You Huo Zai Shao) By 昨夜派对 (L.N Party)

凝固的瞬间有火在烧 (Ning Gu De Shun Jian You Huo Zai Shao) – Pinyin Lyrics Singer: 昨夜派对 (L.N Party)Title: 凝固的瞬间有火在烧 (Ning Gu De Shun Jian You Huo Zai Shao) měi de cún wáng zhǐ zài yì zhuán yǎn美 的 存 亡 只 在 一 转 眼ài de shēng miè zhǐ zài yì zhuǎn niàn爱 的 生 灭 … Read more