Pinyin Lyrics 蝴蝶夫人 (Hu Die Fu Ren) By Huang Xiao Yun 黃霄雲, Wang He Ye 王赫野

蝴蝶夫人 (Hu Die Fu Ren) – Pinyin Lyrics Singer: Huang Xiao Yun 黃霄雲, Wang He Ye 王赫野Title: 蝴蝶夫人 (Hu Die Fu Ren) wáng hè yě :王 赫 野 :xiàn zài hái bù míng bai現 在 還 不 明 白wān yū nǐ de lí kāi關 於 你 的 離 開shuì zài bīng lěng de hǎi睡 在 … Read more