Pinyin Lyrics 无爱 (Wu Ai) By Hu 66 胡66

无爱 (Wu Ai) – Pinyin Lyrics Singer: Hu 66 胡66Title: 无爱 (Wu Ai) liàng qǐ guāng亮 起 光 rè nao de rén qún qiǎo rán sàn chǎng热 闹 的 人 群 悄 然 散 场 zhāng xiǎn wǒ pò làn bù kān mú yàng彰 显 我 破 烂 不 堪 模 样 chéng shuāng chéng … Read more