Pinyin Lyrics 晚风的颜色 (Wan Feng De Yan Se) By Li Miao Miao 李淼淼, Hei Ren Li Kui 嘿人李逵Noisemakers

晚风的颜色 (Wan Feng De Yan Se) – Pinyin Lyrics Singer: Li Miao Miao 李淼淼, Hei Ren Li Kui 嘿人李逵NoisemakersTitle: 晚风的颜色 (Wan Feng De Yan Se) wēn nuǎn de fēng liàng gān le qiǎn lán sè de gū dān温 暖 的 风 晾 干 了 浅 蓝 色 的 孤 单 fěn sè nào zhōng chǎo … Read more