Pinyin Lyrics IKYTO – Dan Ze (丹澤) 歌词

IKYTO – Lyrics Singer: Dan Ze (丹澤)Title: IKYTO First time first when I saw you(第一次見到你的時候)First time first when I saw you(di yi ci jian dao ni de shihou)We was in the lib(我們在圖書管理)We was in the lib(women zai tushu guanli)你身邊站著爆炸頭男ni shenbian zhanzhe baozha tou nanBut you caught my eye(但你抓住了我的眼)But you caught my eye(dan ni zhua zhule … Read more