Pinyin Lyrics 高山低谷 (Gao Shan Di Gu) By Zhou Bi Chang 周笔畅, Yang Qian Hua 杨千嬅, Dan Yi Chun 单依纯

高山低谷 (Gao Shan Di Gu) – Pinyin Lyrics Singer: Zhou Bi Chang 周笔畅, Yang Qian Hua 杨千嬅, Dan Yi Chun 单依纯Title: 高山低谷 (Gao Shan Di Gu) zhōu bǐ chàng :周 笔 畅 : zhàn zài shù lín nèi jiù rú méi yǎng qì站 在 树 林 内 就 如 没 氧 气 yáng qiān huà … Read more