Pinyin Lyrics 我在人海遇見你 (Wo Zai Ren Hai Yu Jian Ni) By Dan Mian Hua De Xiao Hua 彈棉花的小花

我在人海遇見你 (Wo Zai Ren Hai Yu Jian Ni) – Pinyin Lyrics Singer: Dan Mian Hua De Xiao Hua 彈棉花的小花Title: 我在人海遇見你 (Wo Zai Ren Hai Yu Jian Ni) wǒ zài rén hǎi yù jiàn nǐ我 在 人 海 遇 見 你què yòu zhuǎn shēn bú jiàn nǐ卻 又 轉 身 不 見 你duō shǎo huà多 少 … Read more