Pinyin Lyrics 墜落你心海 (Zhui Luo Ni Xin Hai) By He Jing Xuan 賀敬軒, Chen Yi Liu 陳藝柳

墜落你心海 (Zhui Luo Ni Xin Hai) – Pinyin Lyrics Singer: He Jing Xuan 賀敬軒, Chen Yi Liu 陳藝柳Title: 墜落你心海 (Zhui Luo Ni Xin Hai) chén :陳 :ràng suó yǒu dōu shùn qí zì rán讓 所 有 都 順 其 自 然bǎo chí lè guān xí guàn nǐ de xí guàn保 持 樂 觀 習 慣 … Read more