Pinyin Lyrics 错位指针 (Cuo Wei Zhi Zhen) By ChansReal 陈斯瑞, Y1cen 杜奕岑

错位指针 (Cuo Wei Zhi Zhen) – Pinyin Lyrics Singer: ChansReal 陈斯瑞, Y1cen 杜奕岑Title: 错位指针 (Cuo Wei Zhi Zhen) shí jiān dī dā dī dā dī dā zài lí qù时 间 滴 答 滴 答 滴 答 在 离 去wǒ bú shì xiǎng yào wàng le jiù néng wàng le nǐ我 不 是 想 要 忘 … Read more