Pinyin Lyrics 天上的星星不说话 (Tian Shang De Xing Xing Bu Shuo Hua) By KOZAY, Bu Shi Hua Huo Ya 不是花火呀

天上的星星不说话 (Tian Shang De Xing Xing Bu Shuo Hua) – Pinyin Lyrics Singer: KOZAY, Bu Shi Hua Huo Ya 不是花火呀Title: 天上的星星不说话 (Tian Shang De Xing Xing Bu Shuo Hua) tiān shàng de xīng xing bù shuō huà天 上 的 星 星 不 说 话wá wa yǎn jing zhǎ ya zhǎ娃 娃 眼 睛 眨 呀 … Read more