Pinyin Lyrics 暖光 (Nuan Guang) By Yan Ren Zhong 颜人中, Bu Cai 不才

暖光 (Nuan Guang) – Pinyin Lyrics Singer: Yan Ren Zhong 颜人中, Bu Cai 不才Title: 暖光 (Nuan Guang) nán :男 :yǒu duō shǎo chuāng kǒu有 多 少 窗 口yè zài shēn yī rán hái liàng zhe dēng huǒ夜 再 深 依 然 还 亮 着 灯 火shì děng dài bù guǎn shén me qì hòu是 等 … Read more