Pinyin Lyrics 你的天空 (Ni De Tian Kong) By Na Qi Wo Fu 那奇沃夫, A Da Wa 阿达娃

你的天空 (Ni De Tian Kong) – Pinyin Lyrics Singer: Na Qi Wo Fu 那奇沃夫, A Da Wa 阿达娃Title: 你的天空 (Ni De Tian Kong) wǒ tuī kāi le shān dǐng de mái我 推 开 了 山 顶 的 霾tīng fēng yín zhèng wéi wǒ hè cǎi听 风 吟 正 为 我 喝 彩jīng jí lǐ yě … Read more