Pinyin Lyrics 化作烟火为你坠落 (Hua Zuo Yan Huo Wei Ni Zhui Luo) By Yuan Xiao Wei 袁小葳, A Chen 阿辰

化作烟火为你坠落 (Hua Zuo Yan Huo Wei Ni Zhui Luo) – Pinyin Lyrics Singer: Yuan Xiao Wei 袁小葳, A Chen 阿辰Title: 化作烟火为你坠落 (Hua Zuo Yan Huo Wei Ni Zhui Luo) huà zuò yān huǒ wéi nǐ zhuì luò化 作 烟 火 为 你 坠 落 wǒ zhào liàng nǐ rán hòu sǎn luò我 照 亮 你 … Read more