Ren Zhe Yi Sheng Na (人这一生呐) Pinyin Lyrics By Zhang Miao Ge 张妙格

Ren Zhe Yi Sheng Na (人这一生呐) – Pinyin Lyrics

da jie ren chao lai lai you wang wang
大 街 人 潮 来 来 又 往 往

ben ben you mang mang
奔 奔 又 忙 忙

you duo shao ren jiang chou chang xie zai lian shang
有 多 少 人 将 惆 怅 写 在 脸 上

fang fu zao yi mi shi fang xiang
仿 佛 早 已 迷 失 方 向

sheng huo zong shi you ku ye you tian
生 活 总 是 有 苦 也 有 甜

you kuai le you bei shang
有 快 乐 有 悲 伤

qi shi ren sheng a zhou er fu shi ru chang
其 实 人 生 啊 周 而 复 始 如 常

mo tan sui yue zong shi rang ren shou shang
莫 叹 岁 月 总 是 让 人 受 伤

ren sheng a zong shi shi wu chang
人 生 啊 总 世 事 无 常

he bi zong you chou ban xin shang
何 必 总 忧 愁 伴 心 伤

zhan qian gu hou dan xin ye man chang
瞻 前 顾 后 担 心 夜 漫 长

tai yang hai hui sheng qi ru chang
太 阳 还 会 升 起 如 常

ren sheng a you ku ye you shang
人 生 啊 有 苦 也 有 伤

dan shi ye you da hao shi guang
但 是 也 有 大 好 时 光

ku la suan tian jiu shi yi bei zi
苦 辣 酸 甜 就 是 一 辈 子

ren sheng zhong shi ru chang bu ru xin tan dang
人 生 终 是 如 常 不 如 心 坦 荡

da jie ren chao lai lai you wang wang
大 街 人 潮 来 来 又 往 往

ben ben you mang mang
奔 奔 又 忙 忙

you duo shao ren jiang chou chang xie zai lian shang
有 多 少 人 将 惆 怅 写 在 脸 上

fang fu zao yi mi shi fang xiang
仿 佛 早 已 迷 失 方 向

sheng huo zong shi you ku ye you tian
生 活 总 是 有 苦 也 有 甜

you kuai le you bei shang
有 快 乐 有 悲 伤

qi shi ren sheng a zhou er fu shi ru chang
其 实 人 生 啊 周 而 复 始 如 常

mo tan sui yue zong shi rang ren shou shang
莫 叹 岁 月 总 是 让 人 受 伤

ren sheng a zong shi shi wu chang
人 生 啊 总 世 事 无 常

he bi zong you chou ban xin shang
何 必 总 忧 愁 伴 心 伤

zhan qian gu hou dan xin ye man chang
瞻 前 顾 后 担 心 夜 漫 长

tai yang hai hui sheng qi ru chang
太 阳 还 会 升 起 如 常

ren sheng a you ku ye you shang
人 生 啊 有 苦 也 有 伤

dan shi ye you da hao shi guang
但 是 也 有 大 好 时 光

ku la suan tian jiu shi yi bei zi
苦 辣 酸 甜 就 是 一 辈 子

ren sheng zhong shi ru chang bu ru xin tan dang
人 生 终 是 如 常 不 如 心 坦 荡

ku la suan tian jiu shi yi bei zi
苦 辣 酸 甜 就 是 一 辈 子

ren sheng zhong shi ru chang bu ru xin tan dang
人 生 终 是 如 常 不 如 心 坦 荡