Ren Jian Ban Tu 人间半途 Pinyin Lyrics By Liu Yang Yang 刘阳阳

Contents

Ren Jian Ban Tu 人间半途 – Pinyin Lyrics

bei sui yue mo ping le leng jiao
被 岁 月 磨 平 了 棱 角

ren qun zhong bu zai duo yan tan xiao
人 群 中 不 在 多 言 谈 笑

zhe bu shang bu xia de nian ji
这 不 上 不 下 的 年 纪

xue hui xiang sheng huo tao hao
学 会 向 生 活 讨 好

chai mi ban sheng zheng na san can fan bao
柴 米 半 生 争 那 三 餐 饭 饱

ba xin shi suo jin le mei shao
把 心 事 锁 进 了 眉 梢

man man xue hui wan xia le yao
慢 慢 学 会 弯 下 了 腰

xin zhong yuan fang ge yao
心 中 远 方 歌 谣

jiao xia shi shen tan ni zhao
脚 下 是 深 潭 泥 沼

tou ding yan chen
头 顶 烟 尘

shui fu le sui yue jing hao
谁 负 了 岁 月 静 好

ba jiu tan ping sheng
把 酒 叹 平 生

ba wang shi ao cheng yao
把 往 事 熬 成 药

yi qiu feng yu jing sang tian
一 秋 风 雨 敬 桑 田

cong ci wu nian shao
从 此 无 年 少

wo wen yue liang jie hua shao
我 问 月 亮 借 华 韶

zai ting qiu feng su qing chang
再 听 秋 风 诉 情 长

yi duan fang hua zhu qing huan
一 段 芳 华 煮 清 欢

suo sui le ping fan
琐 碎 了 平 凡

ba xin shi suo jin le mei shao
把 心 事 锁 进 了 眉 梢

man man xue hui wan xia le yao
慢 慢 学 会 弯 下 了 腰

xin zhong yuan fang ge yao
心 中 远 方 歌 谣

jiao xia shi shen tan ni zhao
脚 下 是 深 潭 泥 沼

tou ding yan chen
头 顶 烟 尘

shui fu le sui yue jing hao
谁 负 了 岁 月 静 好

ba jiu tan ping sheng
把 酒 叹 平 生

ba wang shi ao cheng yao
把 往 事 熬 成 药

yi qiu feng yu jing sang tian
一 秋 风 雨 敬 桑 田

cong ci wu nian shao
从 此 无 年 少

wo wen yue liang jie hua shao
我 问 月 亮 借 华 韶

zai ting qiu feng su qing chang
再 听 秋 风 诉 情 长

yi duan fang hua zhu qing huan
一 段 芳 华 煮 清 欢

suo sui le ping fan
琐 碎 了 平 凡

ba jiu tan ping sheng
把 酒 叹 平 生

ba wang shi ao cheng yao
把 往 事 熬 成 药

yi qiu feng yu jing sang tian
一 秋 风 雨 敬 桑 田

cong ci wu nian shao
从 此 无 年 少

wo wen yue liang jie hua shao
我 问 月 亮 借 华 韶

zai ting qiu feng su qing chang
再 听 秋 风 诉 情 长

yi duan fang hua zhu qing huan
一 段 芳 华 煮 清 欢

suo sui le ping fan
琐 碎 了 平 凡

English Translate

The years have smoothed out the edges

I don’t talk much in the crowd.

This is the age when you don’t know what you’re doing.

Learning to please life

I’ve spent half my life fighting for three meals.

You’ve locked your heart into your brow

Slowly learning to bend down

The songs in my heart are far away

“The mire beneath your feet is deep

And the smoke on top of my head

Who has lost the peace and quiet of the years?

“Who has lost the peace and quiet of the years?

I’ll make medicine out of the past

“The winds and rains of the fall are a tribute to the mulberry fields.

I’ll never be young again

I ask the moon to lend me a hand

I listen to the autumn winds tell me how long I’ve loved you

A period of romance and happiness

It’s trivial and ordinary

I’ve locked my heart into a frown

I’m slowly learning to bend my back

A faraway song in my heart

Underneath my feet is a deep quagmire

And the smoke on top of my head

Who has lost the peace and quiet of the years?

“Who has lost the peace and quiet of the years?

I’ll make medicine out of the past

“The winds and rains of the fall are a tribute to the mulberry fields.

I’ll never be young again

I ask the moon to lend me a hand

I listen to the autumn winds tell me how long I’ve loved you

A period of romance and happiness

The ordinary is trivial

I’ll drink wine and sigh my life away

Brewing the past into medicine

The winds and rains of the autumn are a tribute to the mulberry fields.

I’ll never be young again

I ask the moon to lend me a hand

I listen to the autumn winds tell me how long I’ve loved you

A period of romance and happiness

The ordinary is trivial